The only place where housework

                                                  comes before needlework is

                                                   in the dictionary. 

                                           - ~Mary Kurtz

           

 

          

 

               

 

    

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg kommer til å holde strikke- og hekklekurs på Folkeuniversitetet til høst. Her finner dere hele kurstilbud.